Izdelujemo komore od -160°C do +200°C; klimatske in temperaturne komore od -70 do 180°C / 10%rel.vl. – 98%rel.vl.; »pohodne« (»walk in«) klimatske in temperaturne celice različnih velikosti; komore za odpravo zaostalega avstenita; komore za testiranje gradbenih materialov; komore za testiranje s prahom, peskom, blatom; komore, projektirane in izdelane po specialnih zahtevah končnega uporabnika; specialne peči in sušilnike ter komore za merjenje toplotnih izgub (guarded hot box”).

    • Vötsch-Weiss -

    • Atlas -

    • Erichsen -

    • Dongling -

    • RMS -